REACH

Krajem 2006. Godine, Europski Parlament i Europsko Vijeće odobrili su REACH regulaciju vezano uz registraciju, evaluaciju, autorizaciju i restrikciju kemikalija. Regulacija je stupila na snagu 1.6.2007. godine s namjerom poboljšanja zaštite zdravlja ljudi i okoliša kao i poboljšanja pravnih okvira.

REACH zamjenjuje više od 40 različitih regulativa s jednim setom propisa. ECHA, Europska Kemijska Agencija je također osnovana. Zadužena je za vođenje centralnog registra kemijskih supstanci i procesuiranje novih unosa u registar.

REACH stavlja odgovornost na tvrtke koje proizvode ili plasiraju kemijske tvari ili pripravake na tržište u Europi, u količini koja odgovara jednoj toni godišnje ili više, za procjenu rizika koji proizlaze iz njihove uporabe i poduzimanje svih potrebnih koraka kako bi se nosili sa svim rizicima koje je moguće identificirati tako što Agenciji dostave registracijski dosje za svaku supstancu.

Agencija će evaluirati zahtjeve za testiranjem kako bi se osiguralo da se ne rade nepotrebni testovi, posebno oni koji uključuju životinje.

REACH također predlaže autorizacijski sustav tako da supstance koje su od visokog rizika se pravilno prate i s vremenom zamijene. Ove supstance biti će uključene u Dodatak XIV.

Kada se uključe na listu, tvrtke iz industrije moraju dobiti odobrenje Agencije za nastavak korištenja ovih supstance. Europske vlasti također mogu postaviti restrikcije na supstance koje predstavljaju opasnost ljudskom zdravlju ili okolišu.

Proizvođači i uvoznici trebaju pružiti sve potrebne informacije kupcima da bi se prevenirali rizici I omogućilo sigurno korištenje supstance. Ovo bi se trebalo ostvariti kroz novi sustav klasifikacije i obilježavanja (etiketiranja) proizvoda (CLP Regulations) i Safety Data Sheets (SDS).

Neke supstance mogu biti izuzete iz nekih ili svih obveza prema REACH-u.
Obveza registracije na snazi je od 1.6.2008. godine. Tvrtke koje su se preregistrirale mogu imati koristi od duljeg perioda za registraciju. Datum registracije zavisi od raspona količina i opasnih svojstava supstanci. Posljednji preostali rok je 31.5.2018.

Gram-mol radi na REACH procesima već nekoliko godina. Naš cilj je nastaviti s dostavom proizvoda usklađenih s REACH regulacijom.