Volumetrijske otopine i koncentrirane volumetrijske otopine

Možemo Vam ponuditi veliki broj volumetrijskih i koncentriranih volumetrijskih otopina širokog raspona koncentracije.

Točna koncentracija računa se preko koncentracijskog faktora f = 1,00000 ± 0,0050.
Svaku otopinu prati certifikat analize sa zadanim indikatorom standardizacije i dobivenim koncentracijskim faktorom.

Volumetrijske otopine su pakirane u boce (PE ili staklene boce) volumena 1000 ml, a dostupna su pakiranja u kanisterima od 5, 10 ili 25 l.

Koncentrirane volumetrijske otopine su pakirane u ampule (PE ili staklene ampule). Postupak pripremanja otopine iz takvih ampula je vrlo jednostavan i detaljno opisan u priloženim uputama.

Volumetrijske otopine kao i koncentrirane volumetrijske otopine su stabilne otopine s dugim rokom trajanja uz pridržavanje propisanih uvjeta skladištenja.

Spremanje